Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Masafotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Masafotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Masafotografie verstrekt. Masafotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw adresgegevens

WAAROM MASAFOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT 
Masafotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Masafotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografie gerelateerde werkzaamheden.

HOE LANG MASAFOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART 
Masafotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN 
Masafotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Masafotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Masafotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Masafotografie maakt gebruik van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Masafotografie te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Masafotografie heeft hier geen invloed op. Masafotografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Masafotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@masafotografie.nl. Masafotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN 
Masafotografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Masafotografie schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

VRAGEN
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via info@masafotografie.nl.

WIJZIGING VAN PRIVACY STATEMENT 
Masafotografie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.